Občiansky zákonník s komentárom pdf

Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov osp zakon c. Svojim sposobom ide o materiu, ktoru mozno oznacit ako vseobecne sukromne pravo, ktore podporne plati aj na ine pravne odvetvia sukromneho prava obchodne pravo, rodinne. Jej obsahom je nielen vyklad ustanoveni obcianskeho zakonnika, ale aj vyklad inych. Sukromne pravo v historickom kontexte slovenska vjhr.

Obciansky zakonnik upravuje predovsetkym vztahy medzi obcanmi. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov obz zakon c. The address shall mean the name of the city, town or village and, where applicable, also the borough, postal code, cadastral registry number and, if available, the name of the street or square. Nakupujte knihy online vo vasom oblubenom knihkupectve martinus. Preto je praca s online knihou velmi jednoducha a rychla. Kniha obciansky zakonnik strucny komentar obsahuje vyklad k zakonu c. S online knihou novy zakonnik prace v praxi ziskate prehladne, zrozumitelne, vzdy aktualne a kompletne paragrafove znenie pravnej normy aj s rozsiahlym komentarom, spracovanou judikaturou a praktickymi prikladmi pre rok 2020 informacie v online knihe su spracovane jasnou, zrozumitelnou a prehladnou formou. Predkladana publikacia obsahuje doposial najkomplexnejsi vyklad obcianskopravnych vztahov z pohladu aplikacnej praxe.

Obciansky zakonnik pre prax komentar jaroslav krajco. Obciansky zakonnik vychadza z jednoty socialistickej ekonomiky a zo suladu zaujmov spolocnosti a obcanov. Kym v ceskych krajinach platil napriklad vseobecny obciansky zakonnik. Prispieva k naplnaniu obcianskych prav a slobod, najma ochrany osobnosti a nedotknutelnosti vlastnictva. Eurokodex komentar k obcianskemu zakonniku online verzia.

46 1451 183 843 1484 863 927 1510 649 536 990 544 404 935 378 1027 940 1225 1460 932 400 712 976 228 97 103 884 1439 1260 199 1181 761